Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Sissy boy
!OjciecRene | rysunek / komiks

założę się,że w glowie Batmana wybrzmiewa pieśń Iron Maiden:Run to the hills...Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.