Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Tren
!kroolikster | poezja / wiersz wolny
Tren

...kto śmierć twoją wymyśla i dziwi się, że to śmierć prawdziwa...
A.Król


umarłaś w skleconym barłogu
z ufnych snów jedyna
a przecież gdy piętno próbuję
zdrapać boleśnie wciąż żywaś


wracam by z ciebie pić
torsja mną targa kochana
zlizuję jej treść
z warkoczy i ciała
usuwam niedopisany płód wiersza

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.