Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Mgła
!kroolikster | poezja / wiersz wolny

... gdy się jest bardzo smutnym, lubi się zachody słońca...

Antoine de Saint-Exupery


Monice
przyśpieszam kroku
ale mnie dogania

zaciskam twarz na poduszce
ale nie zasypia

zmieniam majtki na świeże
ale nadaremnie czyta ślinę
z ruchu warg

zapraszam na wódkę
ale się nie upija

najwierniejsza ze wszystkich ości
zostaje ze mną sama na samą

czuję ją jak mgłę na październikowym płaszczu
w niej ledwo widoczny bies
drze pysk w mordę jeża


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.