Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Red King Reigns
!OjciecRene | rysunek / komiks

Tribute to “Baltimore:Chapel Of Bones”(Mike Mignola,Christopher Golden,Ben Stenbeck,Dave Stevart,etc.).

It’s simply amazing,I know.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.