Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika
*Lu*
!pantone | rysunek / ilustracja

Świąteczne szkicowanie, rysowanie i malowanie.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.