Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
King Vold
!OjciecRene | rysunek / komiks

https://www.youtube.com/watch?v=He82NBjJqf8

hołd składany Mignoli-tym razem z opowieści o królu Voldzie.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.