Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Logo
!kaminsky | projekty / logotypy

Logo dla Festiwalu Simcha we Wrocławiu. W Gwiazdę Dawida została wpisana litera szin.
2015Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.