Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Hebrajczyk,14;
!OjciecRene | rysunek / komiks

"Hebrajczyk",strona 14(ch*j wie,która wyjdzie w praniu)

Prace trwają.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.