Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
The Death Row
!kroolikster | poezja / wiersz wolnytime a man is the flesh
days yet pending discipline
where meadow queen sprang
her dresses when I awoke

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.