Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Klęska
!OjciecRene | rysunek / komiks

Kolejna stronka z komiksu stworzonego przeze mnie w trakcie tegorocznej edycji 24 Hour Comics Day w Gdańsku.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.