Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Autosugestia
!stanmir | rysunek / inne

Fragment większej całości. Szkło lazurowane (technika polegająca na dekorowaniu szkła bez użycia farb. Powłoka barwna uzyskiwana jest w wyniku dyfuzji międzycząsteczkowej. Podczas ogrzewania wyrobu do temperatury bliskiej mięknienia, w szkle pokrytym odpowiednimi solami metali następuje migracja barwnych jonów i wnikanie ich w masę szkła co tworzy powierzchniowe zabarwienie), rytowane.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.