Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
słowa łatą rozmowy
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

to tylko taki wiersz, szatyńskie
wersety, słowa, wyrazy i zdania
nie do rozbioru, bo do rozbierania
jesteśmy my - kochankowie wyklęci,

spiskowcy rozkoszy. bo te litery to
tylko dla niepoznaki są znaki, nic
nie mówiące symbole obolami które
spłacamy by móc być wśród ludzi, choć

w konspiracji twojej otwieram zwojów
podwoje i wpuszczam cię w maliny ust
naszych, gdzie mówimy wspólnym językiem,
brailla dotykiem po bezbronnych plecach,

paleniem mostów w starych jak świat
piecach i szeptem, co błaga o jeszcze.
to tylko wiersz taki - litery rzucone
o papier. ja ci to wszystko pokażę.

na nowo. ale zupełnie inaczej


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.