Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
anioł morski to raszpla
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

wyszedłem z morza i się zaczęło
przebieranie nogami, jedzenie
sztućcami, polerowanie sreber
rodowych, taksydermia uczuć.

ach jakże lubię spozierać w te
niekarcące guziki oczu, w te
zaciskające pętelki, węzełki kipu
nieczytelne dotykiem. w te szyfry

szarady, szuwary i szarawary. i po
co mnie przybój wyrzucał na brzeg,
gdy konikom morskim grzywy plotłem
androny i anemony, gdy słona woda

sodowa buzuje w skrzelach siłą wyporu
wypierając splamione zdumieniem
sumienie. spław więc mnie wpław, zmyj
głowę i utop w ramionach syrenko nim

staniesz się moby dickiem


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.