Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Hammering
!OjciecRene | rysunek / akt

https://www.youtube.com/watch?v=we47lHnmd8E

Lady Thor aka Jane Foster taken from Marvel.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.