Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika
theosis onanism
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

Być bogu nie znanym to najlepsza samotność.
Jestem ostrożny w modlitwach ubranych dla
Niepoznaki w wers wiersza. Nie zwierzam
Nawet zwierzętom zbyt zręcznym, by donieść

Lub napisać list, listę tudzież spis względem
Przynależności do zagrożonego wyginaniem
Gatunku, który gnie osiem szyjnych przed
Własnymi lękami a nie klęka gdy sobie bogów

Na ołtarze wynosi i składa. I nie klęka, lecz
Upada a ja razem z nim stradam gdzieś strofy
I gubię rym. I tak uboższy towarzystwem na
Skraju stołu sam zasiadam i czym się karmię,

To mnie zjada, gdy podobieństwa staję się
Odrazą po bliźnich słodkie liżąc rany, by znów w
Własnego cienia być ukryciu i się oddawać
Niepoznany wsobnej miłości oraz życiu, które

Zakończę ubóstwieniom obcy


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.