Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
[PRANIE]
!fikander | rysunek / akt

druga z serii postanowiłam zatytułować PRANIE

monotypia nocna ze zmiennością nastrojów.
ta też może być czymś w rodzaju pożegnania na pewien czas

dedykuję Sober

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.