Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
szał jurajski
!Adamus75 | rysunek / inne

Praca z zeszłego roku, pokłosie pleneru w Ogrodzieńcu.
Nostalgia za minionym latem.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.