Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
bachory
!Adamus75 | rysunek / inne

Podobno najlepszymi odbiorcami reklam są dzieci. Doskonale orientują się w ekskluzywnych markach i są fanatycznymi wyznawcami konsumpcyjnego stylu życia.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.