Poprzedni digart tego u¿ytkownika Wszystkie digarty tego u¿ytkownika Nastêpny digart tego u¿ytkownika
Przypisanie sobie autorstwa ca³o¶ci lub czê¶ci cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolno¶ci lub pozbawieniu wolno¶ci do lat 3.