Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Bielsko-Katowice1
!kamilsmala | rysunek / inne

Tym rysunkiem rozpoczynam serię szkiców z pociągu na trasie Bielsko-Katowice. Welkość rzeczywist 1:1, długopis.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.